Конкурс на аудиторські послуги

ПрАТ «СК «Гештальт» оголошує про конкурс на аудиторські послуги відповідно до міжнародних стандартів аудиту.
Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гештальт».

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Умови та порядок проведення конкурсу

Аудиторська фірма повинна відповідати таким вимогам:

 • •інформація про аудиторську фірму внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обовязковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • •достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу: за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • •за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству.


Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • •підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до ДКЦПФР (звітність емітента);
 • •підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності);
 • •підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика).

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

 • •не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
 • •подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.


Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 • •коротке резюме про аудиторську фірму (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • •наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • •перелік основних клієнтів із зазначенням контактних осіб та телефонних номерів, по яким є можливість із ними зв’язатись у разі необхідності;
 • •цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • •будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.


Дата початку проведення конкурсу – 21 січня 2019 року.
Строк подачі документів – до 04 лютого 2019 року включно.

Документи надсилайте, будь ласка, електронною поштою на serpen@meta.ua
Контактні особи: головний бухгалтер Шаповалова Людмила Миколаївна (096-457-20- 49).


Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна в розділі «Публічна та фінансова інформація». Додаткова інформація про діяльність ПрАТ «СК «Гештальт» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. Результати конкурсу будуть розглянуті на тендерному комітеті.

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою в термін не пізніше 11 лютого 2019 року.

TOP