Конкурс на аудиторські послуги

Оголошується конкурс по відбору аудитора на проведення обов’язкового аудиту по підтвердженню фінансової звітності та звітних даних страховика за 2020

27 листопада 2020

Товариство з додатковою відповідальністю страхова компанія "Гештальт Груп" оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної фінансової звітності Замовника за 2020 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан до Національно Банку України.

Основні відомості про замовника:

Повне найменуванняТовариство з додатковою відповідальністю страхова компанія "Гештальт Груп"
Скорочене найменуванняТДВ СК «Гештальт Груп»
Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань32404600
МісцезнаходженняУкраїна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 3А, офис 9
Основні види діяльності65.12 Інші види страхування, крім страхування життя(основний)

Вимоги до аудитора :

 • відповідають встановленим Законом вимогам, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • включені до відповідного розділу Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
 • не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству;
 • можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
 • пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;
 • мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.

Дати та строки:

 • Період, що перевіряється 01.01.2020 -31.12.2020
 • Період перевірки 20.02.2021 – 10.04.2021
 • Термін надання аудиторських висновків не пізніше 15.04.2020
 • Дата оголошення конкурсу – 26.11.2020
 • Період приймання пропозицій – 26.11.2020-16.12.2020
 • Дата рішення щодо призначення аудитора – 28.12.2020

Конкурентні переваги:

 • досвіт роботи;
 • репутація на ринку;
 • цінова пропозиція;

Для участі в конкурсі пропозиції від аудиторських фірм приймаються на електронну адресу gestalt-insurance@ukr.net в такому складі:

 • Комерційна пропозиція з зазначенням ціни послуг;
 • Лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
TOP