Страхування фінансових ризиків

Комерційна діяльність завжди пов'язана з ризиками втрат, які можуть бути спровоковані різними чинниками, починаючи від збоїв у виробничих циклах і несвоєчасного проведення запланованих операцій і закінчуючи порушеннями договірних зобов'язань контрагентами. Усі ці обставини можуть стати суттєвою перешкодою на шляху до отримання прибутку, призвести до значних втрат і погіршення платоспроможності. Проте страхування фінансових ризиків суб'єкта господарської діяльності здатне забезпечити повну або часткову компенсацію можливих втрат.

Таким чином, страхування фінансових ризиків дозволяє:
 • відшкодувати збитки, пов'язані з невиконанням або неповним виконанням контрагентами своїх зобов'язань;
 • індивідуально змоделювати договір страхування і самостійно вибрати обсяг страхового покриття;
 • спрогнозувати і забезпечити фінансову стабільність і платоспроможність бізнесу, захистивши його від непередбачених втрат і простоїв.
СК «Гештальт Групп» пропонує страхування таких фінансових і комерційних ризиків:
 • невиконання контрагентами зобов'язань із поставки сировини, матеріалів, обладнання, товарів за договорами (контрактами, угодами);
 • недотримання умов і термінів виконання контрагентом фінансових зобов'язань за договором (контрактом, угодою);
 • недотримання термінів установки і налагодження машин, устаткування, виконання робіт контрагентами страхувальника за договором (контрактом, угодою);
 • невідповідність поставлених товарів, сировини, матеріалів, згідно з умовами договору (контракту, угоди), наданих послуг (робіт) вимогам нормативних документів;
 • втрата або обмеження майнових прав, прав власності на майно та інших прав за цивільно-правовими договорами;
 • заподіяння страхувальнику майнових збитків, втрат, витрат у результаті непередбачених простоїв / перерв у виробництві.

Страхова сума за договором визначається за погодженням сторін, у розмірі повної або часткової вартості майнових інтересів страхувальника за укладеним із контрагентом договором, або в межах збитків, яких зазнав би страхувальник при настанні страхового випадку.
Страховий тариф залежить від виду ризику, предмета угоди, роду діяльності того, хто страхується, і надійності фінансового стану його контрагентів.

Право укласти договір страхування фінансових ризиків мають:
 • фізичні особи – підприємці;
 • суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності;
 • виробники;
 • фінансові установи;
 • підприємства аграрно-промислового комплексу;
 • державні, комерційні підприємства та ін.
При настанні страхового випадку конкретний розмір збитків визначається:
 • на підставі рішення суду;
 • у разі відсутності спору між сторонами – на підставі документів та розрахунків, поданих страхувальником, а також отриманих страховиком матеріалів, інформації, висновків аудитора, банківських, фінансових, податкових органів тощо.
TOP