Страхування вантажів та відповідальності на транспорті

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів є обов'язковим видом, який здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів № 733 від 1 червня 2002 року, згідно з яким укладання договору страхування відповідальності є одним з основних умов транспортування небезпечного вантажу.

При цьому договір страхування може бути укладений на користь:
  • відправника небезпечних вантажів, який готує і подає цей вантаж для перевезення;
  • перевізнику небезпечного вантажу, який здійснює його транспортування;
  • одержувачу небезпечного вантажу.

Страховим ризиком за даним видом є шкода, заподіяна життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів, яка повинна бути відшкодована в рамках страхової виплати.
Страхова сума встановлюється на кожну тонну вантажу, знаходиться в межах 60–120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і визначається в залежності від класу небезпеки вантажу.

Розмір страхового платежу залежить від:
  • визначеної договором страхової суми;
  • тарифу, який встановлюється відповідно до Постанови Кабміну № 733 і залежить від класу небезпечного вантажу, виду транспорту, обсягу транспортування, терміну страхування та інших умов, що впливають на ймовірність настання страхового випадку.
Страхові виплати здійснюються для відшкодування:
  • шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб, що становить до 50% страхової суми;
  • шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, яке досягає 30% страхової суми;
  • шкоди, заподіяної майну третіх осіб, відшкодування якого не може перевищувати 20% страхової суми.
TOP