Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє стосовно всієї інформації, яку ОДО «Страхова компанія «Гештальт Групп» може отримати про користувача під час використання сайту gestalt-insurance.com/

1. Визначення термінів
1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту gestalt-insurance.com (далі – сайту)» – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені ОДО «Страхова компанія «Гештальт Групп», які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно визначеної або визначуваної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов'язкова для дотримання оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5. «Користувач сайту (далі – користувач)» – особа, яка має доступ до сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт.
1.1.6. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. Загальні положення
2.1. Використання користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності користувач повинен припинити використання сайту.
2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на цьому сайті.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірності персональних даних, наданих користувачем сайту.

3. Предмет політики конфіденційності
3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які користувач повинен за вимогою надати адміністрації сайту при реєстрації на сайті.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються користувачем шляхом заповнення форми зворотного зв'язку на сайті та включають у себе таку інформацію:
3.2.1. Прізвище, ім'я користувача;
3.2.2. Адреса електронної пошти (e-mail).
3.2.3. Номер телефона.
3.3. Сайт здійснює збір статистики про ip-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т. д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації користувача
4.1. Персональні дані користувача адміністрація сайту може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації користувача, зареєстрованого на сайті.
4.1.2. Надання користувачу доступу до персоналізованих ресурсів сайту.
4.1.3. Встановлення з користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих користувачем.
4.1.6. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу, визначення права на отримання кредитної лінії користувачем.
4.1.9. Надання користувачу ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних із використанням сайту.
4.1.10. Здійснення рекламної діяльності за згодою користувача.
4.1.11. Надання доступу користувачеві на сайти або сервіси партнерів сайту з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. Способи і терміни обробки персональної інформації
5.1. Обробка персональних даних користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних із використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення користувача, оформленого на сайті.
5.3. Персональні дані користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.
5.4. При втраті або розголошенні персональних даних адміністрація сайту буде сповіщати про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з користувачем уживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаних втратою або розголошенням персональних даних користувача.

6. Зобов'язання сторін
6.1. Користувач зобов'язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію винятково для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди користувача, а також не здійснювати продажу, обміну, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів застереження для захисту конфіденційності персональних даних користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного користувача, з моменту звернення або запиту користувача або його законного представника чи уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін
7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, понесені користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою користувача.

8. Вирішення спорів
8.1. До звернення в суд із позовом у спорах, що виникають із відносин між користувачем сайту та адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів із дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При недосягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
8.4. До цієї Політики конфіденційності і відносин між користувачем і адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. Додаткові умови
9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою gestalt-insurance.com/privacy-policy/

TOP